logo

Data Pokok Pendidikan
()
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KAB. SRAGEN

Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SMA/SMK/MA)
No. KECAMATAN SMA SMK MA Jumlah
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 KEC. KALIJAMBE 0 2 2 1 2 3 1 0 1 2 4 6
2 KEC. PLUPUH 1 0 1 1 1 2 1 0 1 3 1 4
3 KEC. MASARAN 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 4 4
4 KEC. KEDAWUNG 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
5 KEC. SAMBIREJO 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 2 3
6 KEC. GONDANG 1 1 2 1 2 3 0 2 2 2 5 7
7 KEC. SAMBUNG MACAN 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 2 3
8 KEC. NGRAMPAL 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
9 KEC. KARANGMALANG 0 4 4 0 6 6 0 0 0 0 10 10
10 KEC. SRAGEN 3 2 5 2 9 11 1 0 1 6 11 17
11 KEC. SIDOHARJO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
12 KEC. TANON 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0 5 5
13 KEC. GEMOLONG 1 1 2 0 7 7 0 0 0 1 8 9
14 KEC. MIRI 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3
15 KEC. SUMBERLAWANG 1 1 2 0 3 3 0 0 0 1 4 5
16 KEC. MONDOKAN 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
17 KEC. SUKODONO 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 3
18 KEC. GESI 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2
19 KEC. TANGEN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 KEC. JENAR 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  JUMLAH 10 14 24 11 46 57 3 6 9 24 66 90

Kembali