logo

Data Pokok Pendidikan
()
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KOTA SALATIGA

Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SMA/SMK/MA)
No. KECAMATAN SMA SMK MA Jumlah
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 KEC. ARGOMULYO 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 3
2 KEC. TINGKIR 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
3 KEC. SIDOMUKTI 0 1 1 2 7 9 0 0 0 2 8 10
4 KEC. SIDOREJO 2 2 4 0 8 8 1 1 2 3 11 14
  JUMLAH 3 4 7 3 17 20 1 1 2 7 22 29

Kembali